Driftautóvezetés

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az driftautovezetes.hu (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Tartalomjegyzék

  • Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
  • A Webáruház Üzemeltetőjének (a Szolgáltató) fontosabb adatai, elérhetőségei
  • A termékek lényeges tulajdonságai
  • A Webáruház használata, a rendelési folyamat
  • Regisztráció
  • Rendelés menete
  • Adatbeviteli hibák javítása
  • A megrendelések feldolgozása
  • Termékek vételára
  • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  • Fizetési módok, számlázás
  • Elállási / felmondási jogról szóló tájékoztató
  • Kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató
  • Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testülethez fordulás lehetősége
  • Szerzői jog
  • Alkalmazandó jogszabályok
  • Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Vásárlás előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A regisztráció, illetve a vásárlás során (mindkét esetben) a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelés során az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a szerződésnek, amely Ön, mint a Webáruház felhasználója és a Szolgáltató között létrejön a regisztrációval, illetve megrendeléssel.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő bármilyen kérdése esetén a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeinken állunk készséggel a rendelkezésére.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további menüpontok alatt tettük elérhetővé Önnek.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utólagosan nem hozzáférhetők.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatban készült, letöltéséhez használhatja a CRTL+S, a nyomtatáshoz a CRTL+P billentyű parancsokat.

  • Az Webáruház Üzemeltetőjének (a Szolgáltató) fontosabb adatai, elérhetőségei

Cégnév: ExtrémAréna Kft.

Székhely: 2161 Csomád, József A. utca 77/A.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13 09 210385

Adószám: 29027183-2-13

Az Ügyfélszolgálat adatai, elérhetőségei:

A Webáruház címe: https://driftautovezetes.hu

Levelezési cím: 2161 Csomád, József A. utca 77/A.

Elektronikus elérhetőség: info@extremautosport.hu

Telefonos elérhetőség: 06-20-222-1330

Nyitvatartása: H-P: 10:00-19:00

A Webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai, illetve a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről elérhető információk a Webáruház Adatvédelmi nyilatkozatában találhatók, amely a honlapunk alján található linken keresztül érhető el.

  • A termékek lényeges tulajdonságai

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékek adatlapján a Webáruház felhasználói áttekinthetik a termékek lényeges tulajdonságait. Ennek megfelelően a megjelenített képek vagy leírások minden gondosság mellett is eltérhetnek a termék pontos látványától vagy részletes tulajdonságaitól a valóságban, bizonyos esetekben illusztrációként, illetve a lényeges jellemzőkről való tájékoztatásként szerepelnek a termék lényeges tulajdonságainak megjelenítése érdekében. 

A Webáruház által forgalmazott termékek leírásában törekszünk a lehető legszélesebb és legpontosabb információkkal szolgálni az adott termékről, de előfordulhatnak adatrögzítési hibák, melyeket a lehető leghamarabb javítunk, pontosítunk a tudomásunkra jutásukat követően.

  • A Webáruház használata, a rendelési folyamat
  • Regisztráció

A Webáruházban történő vásárláshoz érvényes regisztráció szükséges. A regisztrációhoz a következő adatokat kell megadnia a szolgáltató részére, amelyek szükségesek az Ön megrendelése teljesítéséhez:

  • Név,
  • Email cím,
  • Jelszó,
  • Telefonszám,
  • Adószám,
  • Cím,
  • Számlázási cím

A regisztráció sikeréről a szolgáltató automatikusan generált e-mailben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@extremautosport.hu e-mail címre küldött kéréssel. Az üzenet megérkezését követően a szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztrációja törléséről. Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ha bármilyen kérése vagy kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük ne habozzon és keressen minket bizalommal az info@extremautosport.hu e-mail címen vagy telefonos elérhetőségünkön, illetve kérjük, tekintse át a Webáruház Adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapunk alján található linken keresztül érhető el. 

Kérjük, hogy az Ön személyes adatai és személyes Webáruház fiókja védelme érdekében válasszon erős jelszót, amikor a Webáruházba regisztrál. Erős, az Ön személyes adatainak és fiókjának védelméhez legjobb védelmet biztosító jelszót úgy tud létrehozni, hogy:

  • maximális hosszú jelszót választ, amely
  • nem csak kisbetűket tartalmaz,
  • nem egy konkrét szótári szó, illetve annak egyszerű kiegészítése
  • nem egy egyszerű sorozat (pl.: 123456, abcdef, asdfgh, qwerty)
  • tartalmaz számokat, kis- és nagybetűket, valamint egyéb extra karaktereket is.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ön a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a szolgáltatót. Ön a Webáruház felhasználójaként vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint rendszeresen frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

  • Rendelés menete

1) A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Amennyiben szeretne további terméket kosarába helyezni, böngészhet a weboldalon anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb felső sarkban található „Kosár” gombra kattintva. A „Kosár” gombra kattintva megjelenik az összes kosárba helyezett termék, melyet törölhet vagy mennyiségét módosíthatja a „Kosár” gomb újbóli kattintásával.

2) Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor adja meg mind a számlázási címet, mind pedig az e-mail címét. Kérjük, hogy pontos címet adjon meg.

3) Átvétel módja: A termék díjának kiegyenlítése után e-mailben kapja meg a választott terméket.

4) Fizetés módja: A megjelenő felületen válassza ki a legmegfelelőbb fizetési módot.

5) Rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni, számlázási/szállítási címet, fizetési módot módosítani), erre kizárólag írásban az info@extremautosport.hu e-mail címre küldött kéréssel vagy a Webáruházon keresztül küldött üzeneten keresztül van lehetőség (bővebben lásd 4.3 Adatbeviteli hibák javítása). Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

  • Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés a szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Ha Ön a rendelését már elküldte a Webshop részére és tévedésből vagy téves tartalommal küldte meg az szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát („félrekattintások”), akkor a visszaigazoló e-mail megérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb a vásárlástól számított egy munkanapon belül e-mailben jeleznie kell a Szolgáltató felé a rendelési adatok javítása iránti igényét az Ön igényei szerinti megrendelés teljesítése érdekében. Munkatársaink segítenek Önnek a határidőben jelzett téves tartalmú megrendelések, adatbeviteli hibák kijavításában, ám a határidőn túli visszajelzésből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A vásárlástól számított 14 napon belül a fogyasztó ettől függetlenül élhet a jelen ÁSZF 5. pontja szerinti elállási jogával.

  • A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 19:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

  • Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon vannak feltüntetve. A termék ellenértékén felül (járulékos) költségekkel nem kell számolnia a fogyasztónak. A termékek ára magyar forint pénznemben (Ft.) kerül feltüntetésre. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek).

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére, technikai rendszerhiba folytán hibás ár kerül a Weboldal felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan aránytalan és téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra -, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron biztosítani. Ebben az esetben Szolgáltató felajánlja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ön a Szolgáltató ajánlatát elfogadhatja vagy elállhat vásárlási szándékától.

  • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, felhasznált kuponkódot, az esetleges kedvezmény mértékét és a fizetendő végösszeget.

Ha Ön a rendelését már elküldte a Webshop részére és technikai – nem hibás adatbevitel következtében előálló – hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt a hiba felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a vásárlástól számított kettő hónapon belül jeleznie kell a szolgáltató felé a rendelési adatok javítása és az Ön igényei szerinti megrendelés teljesítése érdekében.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház felhasználójának már visszaigazolt megrendelését indokolt esetben részben vagy teljes egészben visszautasítsa különösen, de nem kizárólag valótlan vagy hiányos adatok megadása, a Webáruház rendszerével vagy a termékkel történő bármilyen visszaélés gyanúja, vagy a megrendelt termék biztosításának akadálya esetén. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül az Ön részére.

  • Fizetési módok, számlázás

Ön a következő fizetési módok közül választhat a termék megvásárlásakor:

  • ONLINE Bankkártyás fizetés (Interneten keresztül, Barion fizetési rendszerrel). Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Webáruházunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazáshoz.

  • Elállási / felmondási jogról szóló tájékoztató

Kuponok beváltása

A vezetésre kijelölt napokat jelentősen befolyásolhatja az időjárás. Rossz idő esetén a balesetveszély miatt nem alkalmasak a pályák vezetésre. Beváltás a tavasztól őszig történhet, előre egyeztetett időpontban.

Egy kuponnal 1 fő jogosult vezetni, egy adott számú kört tartalmazó voucher körei külön nem feloszthatóak, erre lehetőség kizárólag a Kakucs ringen van, külön térítés ellenében.

Második időpont foglalás díjköteles.

Amennyiben lemondási szándékát nem jelzi az eseményt megelőző 24 órán belül, a következő időpont egyeztetése 5000 FT többlet díj megfizetése esetén lehetséges.

A 3. időpont foglalás esetén a kupon „felhasznált”-nak minősül.

Az élményvezetési szezon áprilistól novemberig tart.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval kötött szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön megkapja a visszaigazoló e-mailt a termék vásárlásáról (megkötésre került a szerződés). Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően Ön gyakorolja a felmondási jogát és a teljesítés megkezdése az Ön kérésére történt, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit (45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés k) pont). Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Extremarena Kft. 2161 Csomád, József A. utca 77/A. / info@extremautosport.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ebből a célból használhatja az alábbi elállási / felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ha Ön eláll a Webáruházzal kötött a szerződésétől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a fogyasztó a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont).

Alap esetben egyszer van lehetőség a már leegyeztetett időpontot lemondani es ha a második egyeztetett dátumot is visszamondják, akkor a  harmadik időpont egyeztetésére csak külön térítés ellenében kerülhet sor. Kivételt képeznek a vis maior esetek, amikor továbbra is díjmentesen módosítunk.

Elállási / felmondási nyilatkozat minta

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Címzett: Extremarena Kft. – 2161 Csomád, József A. utca 77/A. / info@extremautosport.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés időpontja: [kitöltendő]
A fogyasztó(k) neve: [kitöltendő]
A fogyasztó(k) címe: [kitöltendő]

A vételárat az alábbi bankszámla számra kérem visszautalni: [kérjük abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza]

A fogyasztó(k) aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén]

Kelt: [kitöltendő]

  • Kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a vállalkozással, a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató, mint vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testülethez fordulás lehetősége

A vásárló a Webáruháznak a termék (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható elérhetőségek megegyeznek a Webáruház Ügyfélszolgálati elérhetőségeivel:

E-mail: info@extremautosport.hu

Telefon: 06-20-222-1330

Levelezési cím: Csomád, József A. utca 77/A.

A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

  1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
  2. b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Webáruház vásárlójának megküldi, elsősorban a Webáruház vásárlója által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Webáruház vásárlóját írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak. Fogyasztóvédelmi jellegű panaszok bármelyik járási hivatalban benyújthatók. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a szolgáltató mint a Szolgáltató és a fogyasztók között felmerülő jogvita esetén a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárását kezdeményezni. A területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége az alábbi linken keresztül érhetők el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A szolgáltatót a békéltető testület eljárásában együttműködési kötelezettség terheli a Fgytv. 29 . § (11) bekezdése szerint. Ennek keretében a szolgáltató köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, illetve a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztó a békéltető testület elnökéhez intézett írásbeli kérelemmel indíthatja meg a békéltető testület eljárását. A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81, e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, panasz elektronikus beadása az alábbi oldalon indítható el: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes).

Online vitarendezési platform

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van -, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán ajánlott igénybe venniük az online vitarendezési platformot. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el (honlap: http://www.bekeltet.hu). 

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

  • Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a termékek / szolgáltatások elemei szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom) alatt állnak. A Webáruház a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll. A szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak – ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

A Webáruházban található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

  • Alkalmazandó jogszabályok

Jelen ÁSZF alkalmazásával kötött szerződésre a magyar jogszabályok irányadóak különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
  3. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
  4. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

45/2014 (II.26) Korm.rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  2. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. április 13.